Högkänslig – på gott och ont

  • söndag / 01 oktober / 2017
  • 14:00-14:45
  • Seminarielokal K1 Monternummer K00:18

Beskrivning

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som innebär en djup mottaglighet för sinnesintryck. Begreppet myntades av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron på nittiotalet. Man kan säga att högkänsliga personer upplever livet mer intensivt – på gott och ont. De tar in fler nyanser som de sorterar noggrant på en djup nivå. Därför är de ofta mycket medvetna om vad som pågår under ytan. Denna intensiva uppmärksamhet har många fördelar, men den kan även leda till överstimulering och ett stort behov av att dra sig undan i ensamhet. Prinsessan Märtha Louise av Norge och Elisabeth Nordeng, som tillsammans har skrivit boken Född sensitiv, delar med sig av sina personliga reflektioner om livet som högkänslig, och hur de båda har kommit att se personlighetsdraget som en styrka.
Moderator: Nina Eklund Tegar, f d ordförande för Sveriges förening för högkänsliga.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Hälsa och livsstil
Språk
norska
Arrangör
Egia förlag

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer