Grannspråk i skolan

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 12:30-13:00
  • Monternummer C05:01

Beskrivning

Eva Theilgaard Brinks undersökning visar att unga nordbor gärna kommunicerar över nationsgränserna. Undervisningsplattformen Norden i skolan

Programtyp
Monterprogram
Ämne
Barn och ungdom
Populärvetenskap
Samhälle och debatt
Språk
svenska
Arrangör
Studieförbundet Vuxenskolan

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer