FRUKOSTSEMINARIUM: Global tillbakagång för jämställdheten

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 09:15-10:00
  • Plats Globala torget orange scen, H-hallen

Beskrivning

Ökad jämställdhet är en förutsättning för demokrati, fred och alla människors lika rätt. Men diskriminering och förtryck präglar vardagen för alltför många kvinnor och flickor. Kvinnor har mindre resurser och rättigheter än män och sämre möjligheter att fatta beslut som formar deras liv.

Görs det framsteg och hur ser de i så fall ut? Kan Sverige bidra till ökad jämställdhet i andra länder?

Moderator: Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Medverkande: Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten och Marita Ulvskog, ordförande Olof Palmes Internationella Center

Gratis frukost serveras från kl 9.00 till seminariebesökare.

Arrangör
Olof Palmes Internationella Center

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer