Fri Tanke-podden – Hotet mot upplysningen

  • lördag / 28 september / 2019
  • 15:00-15:45
  • Plats G4

Beskrivning

Populismens framväxt, fundamentalism och kunskapsresistens. Misstron mot vetenskapen relativiseringen av mänskliga rättigheter och jakten på enkla sanningar har vunnit mark på bekostnad av vedertagen kunskap. De senaste 300 årens samhällsutveckling är inte resultatet av slumpen eller gudomlig försyn, utan av ett arbete som initierades under upplysningen. Hur återupprättas förtroendet för upplysningens ideal? Medverkande: ÅSA WIKFORSS, professor i teoretisk filosofi och akademiledamot, TORBJÖRN ELENSKY, författare, och CHRISTER STURMARK, bokförläggare Fri Tanke.

Arrangör
Fri Tanke Förlag

Seminariekort erfordras.

Läs mer