Från klimatångest till handlingskraft

  • lördag / 28 september / 2019
  • 16:00-16:45
  • Plats Rum för ideologi, F2

Beskrivning

Hur illa är det egentligen ställt med klimatet? Mycket värre än du tror, menar den amerikanske journalisten DAVID WALLACE-WELLS. I Den obeboeliga planeten vill han ge den sanna – men skrämmande – bilden av klimatförändringarnas förödande konsekvenser. BJÖRN WIMAN (Sent på
jorden
) och FRIDA HYLANDER (Klimatpsykologi) skriver båda om den existentiella kris detta domedagsscenario kan ge upphov till, och hur vi trots detta kan agera konstruktivt. Hur gör vi för att omvandla vår klimatångest till en positiv kraft? Moderator: KATRINE MARÇAL, journalist.

Språk
engelska
Arrangör
Natur & Kultur, Albert Bonniers Förlag, Atlantis

Seminariekort erfordras.

Läs mer