Fråga forskarna: Ungar & nyheter

  • söndag / 29 september / 2019
  • 10:00-10:20
  • Plats MIK-läktaren, D-hallen

Beskrivning

Tar barn och ungdomar del av nyheter – och i så fall hur? Brukar de själva dela och kommentera nyheter i olika forum online? Och finns det skillnader mellan barn med olika socioekonomiska förutsättningar?

Med utgångspunkt i rapporten Nyhetens behag – Svenska barns och ungdomars nyhetsanvändning samtalar Statens medieråds analytiker Yvonne Andersson och Ulf Dalquist och besvarar publikens frågor om nyhetsvanor bland barn och unga.

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer