Förutsättningar för framtidens digitala läromedel

Beskrivning

Synen på läromedel förändras och är idag inte bara en fysisk bok. I en digitaliserad värld blir kraven på lärare allt större och omvärldens utveckling går snabbt. Vad är ett läromedel idag och hur har det förändrats över tid? Vad krävs av morgondagens lärare för att kunna använda sig av nya läromedel och lärresurser och hur kan man skapa bra förutsättningar för att tillgängligöra olika typer läromedel för lärare?

Medverkande:
Marie Utterberg Modén, doktorand på Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Martin Tallvid, Lektor på Center för skolutveckling, Göteborgs stad och Göteborgs universitet
Felix Gyllenstig Serrao, Utvecklingsledare, Göteborgsregionen

Programledare:
Johan Borvén, Enhetschef på Göteborgsregionen

söndag / 27 sep / 2020
10:00-10:40
Lägg till favorit
Beskrivning

Synen på läromedel förändras och är idag inte bara en fysisk bok. I en digitaliserad värld blir kraven på lärare allt större och omvärldens utveckling går snabbt. Vad är ett läromedel idag och hur har det förändrats över tid? Vad krävs av morgondagens lärare för att kunna använda sig av nya läromedel och lärresurser och hur kan man skapa bra förutsättningar för att tillgängligöra olika typer läromedel för lärare?

Medverkande:
Marie Utterberg Modén, doktorand på Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Martin Tallvid, Lektor på Center för skolutveckling, Göteborgs stad och Göteborgs universitet
Felix Gyllenstig Serrao, Utvecklingsledare, Göteborgsregionen

Programledare:
Johan Borvén, Enhetschef på Göteborgsregionen

Språk: Svenska
Arrangör: Göteborgsregionen