Författarsamtal Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén

  • fredag / 27 september / 2019
  • 13:30-14:00
  • Plats B07:01

Beskrivning

Psykologerna Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén hjälper i sin bok Klimatpsykologi den som vill agera aktivt för klimatet att hitta verktyg för ett mer effektivt arbete. Författarna intervjua av Filters reporter Oskar Sonn Lindell.

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer