För- och nackdelar med exkursionspedagogik med Förintelsen som tema

Beskrivning

I en värld med ökad språksvaghet, minskande erfarenhet av att läsa långa texter, och parallellsamhällen får lärare allt svårare att bemöta konspirationsteorier och extremism. Att lära sig om demokrati, tolerans och moraliskt ansvar utanför klass-rummet kan vara en väg att gå för att nå fram till kommande generationer. Resor till Förintelsens minnesplatser är närmast en stor industri. Men, fungerar det? Vilka element måste vara närvarande för ökat lärande? Vilka för och nackdelar finns i relation till klassrumspedagogik? Vad är den långsiktiga effekten av studieresan? Medverkande: Stefan Andersson, projektledare, Forum för Levande historia, Vibeke Kieding Banik, Undervisningsleder HL-senteret, Hannu Salmi, forskningsdirektör vid Helsingfors universitet och Ola Flennegård, doktorand, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Diskussionen modereras av Anna Floren, programchef, Voksenåsen.

Lägg till favorit
Beskrivning

I en värld med ökad språksvaghet, minskande erfarenhet av att läsa långa texter, och parallellsamhällen får lärare allt svårare att bemöta konspirationsteorier och extremism. Att lära sig om demokrati, tolerans och moraliskt ansvar utanför klass-rummet kan vara en väg att gå för att nå fram till kommande generationer. Resor till Förintelsens minnesplatser är närmast en stor industri. Men, fungerar det? Vilka element måste vara närvarande för ökat lärande? Vilka för och nackdelar finns i relation till klassrumspedagogik? Vad är den långsiktiga effekten av studieresan? Medverkande: Stefan Andersson, projektledare, Forum för Levande historia, Vibeke Kieding Banik, Undervisningsleder HL-senteret, Hannu Salmi, forskningsdirektör vid Helsingfors universitet och Ola Flennegård, doktorand, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Diskussionen modereras av Anna Floren, programchef, Voksenåsen.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Hanaholmen/Voksenåsen – center för norsk-svenskt samarbe