Folkbiblioteken och den digitala kompetensen

Beskrivning

Det pågår ett nationellt digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal. I den treåriga satsningen Digitalt först med användaren i fokus undersöker ett forskarteam om det nationella uppdraget att stärka allmänhetens digitala kompetens matchar folkbibliotekens lokala behov och lokal efterfrågan. Och vilket stöd ger de regionala biblioteksverksamheterna som nod för kompetens och utveckling? Medverkande: Malin Ögland, universitetsadjunkt och Karen Nowé Hedvall, lektor,
båda vid Högskolan i Borås

Lägg till favorit
Beskrivning

Det pågår ett nationellt digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal. I den treåriga satsningen Digitalt först med användaren i fokus undersöker ett forskarteam om det nationella uppdraget att stärka allmänhetens digitala kompetens matchar folkbibliotekens lokala behov och lokal efterfrågan. Och vilket stöd ger de regionala biblioteksverksamheterna som nod för kompetens och utveckling? Medverkande: Malin Ögland, universitetsadjunkt och Karen Nowé Hedvall, lektor,
båda vid Högskolan i Borås

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Kungliga biblioteket