Beskrivning

Tusentals unga försöker varje år ta sig till Sydafrika från andra länder i södra Afrika. De är på flykt från krig och konflikter eller migrerar i hopp om bättre liv. Ungefär lika många flickor som pojkar lämnar sina hem för att ta sig till Sydafrika, men betydligt färre flickor kommer fram. Vart tar flickorna vägen?
Flickor i gränsstäder och flickor på väg från landsbygden till stadsområden är oerhört sårbara: förhållandena är otrygga och många exploateras som arbetskraft i hem eller fabriker. Att flickor drabbas av trafficking, våld och sexuell exploatering när de befinner sig i migration är vanligt. Flickor utan legala papper hamnar utanför utbildningssystemet, sjukvård och trygga arbeten. Färre flickor än pojkar nås av insatser, men varför är det så svårt att nå flickor i migration?

GIRLS WHO FLEE – SOUTH AFRICA
In southern Africa, thousands of young people try to flee from neighboring countries to South Africa every year. They are escaping war and conflicts, or they are migrating in hope of a better life. About as many girls as boys leave their homes to make their way to South Africa, but much fewer girls make it. Where do the girls disappear to?
The girls in the border cities and girls on the way from the countryside to metropolitan areas are incredibly vulnerable: Conditions are unsafe and many are exploited as workers in homes or in factories. It is common that girls fall victim to trafficking, violence and sexual exploitation. Girls without legal papers wind up outside the educational system, without neither healthcare nor secure work. Fewer girls than boys are reached through help efforts, but why is it so hard to reach the girls en route?

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Flickor som flyr - Sydafrika

LIVE
lördag / 26 sep / 2020
16:00-16:25
Lägg till favorit
Beskrivning

Tusentals unga försöker varje år ta sig till Sydafrika från andra länder i södra Afrika. De är på flykt från krig och konflikter eller migrerar i hopp om bättre liv. Ungefär lika många flickor som pojkar lämnar sina hem för att ta sig till Sydafrika, men betydligt färre flickor kommer fram. Vart tar flickorna vägen?
Flickor i gränsstäder och flickor på väg från landsbygden till stadsområden är oerhört sårbara: förhållandena är otrygga och många exploateras som arbetskraft i hem eller fabriker. Att flickor drabbas av trafficking, våld och sexuell exploatering när de befinner sig i migration är vanligt. Flickor utan legala papper hamnar utanför utbildningssystemet, sjukvård och trygga arbeten. Färre flickor än pojkar nås av insatser, men varför är det så svårt att nå flickor i migration?

GIRLS WHO FLEE – SOUTH AFRICA
In southern Africa, thousands of young people try to flee from neighboring countries to South Africa every year. They are escaping war and conflicts, or they are migrating in hope of a better life. About as many girls as boys leave their homes to make their way to South Africa, but much fewer girls make it. Where do the girls disappear to?
The girls in the border cities and girls on the way from the countryside to metropolitan areas are incredibly vulnerable: Conditions are unsafe and many are exploited as workers in homes or in factories. It is common that girls fall victim to trafficking, violence and sexual exploitation. Girls without legal papers wind up outside the educational system, without neither healthcare nor secure work. Fewer girls than boys are reached through help efforts, but why is it so hard to reach the girls en route?

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Medverkande
Språk: Svenska
Arrangör: Rädda Barnen

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln