Finlands och Islands skolsystem

Biljetttyp som krävs Ingår i entrébiljetten!

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Köp biljett
Biljetttyp som krävs Ingår i entrébiljetten!

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Lärarmobilitet diskuteras med erfarenheter från isländska och finländska representanter ur ett bildningsperspektiv.

I ett globalt sammanhang utgör den finländska skolan ofta en förebild för andra länders skolsystem och pedagogiska utvecklingsmodeller. I Norden framhålls förutom Finland även Island som ett gott exempel, i synnerhet i frågan om likvärdig utbildning. Sverige har inlett en aktiv rekrytering av finländska lärare som utgör en intressant startpunkt i en diskussion kring lärarmobilitet i Norden.

Med erfarenheter från isländska och finländska representanter från skolans värld diskuteras den beskrivna situationen ur ett bildningsperspektiv. Frågor som tas upp är hur de kringflyttande lärarna uppfattar uppgiften att lära ut för att bilda? Skiljer sig synen på bildning länderna emellan? Hur påverkar de enskilda ländernas lärarutbildning på lärarnas pedagogiska uppdrag? Hur kan länderna lära sig av varandra? Borde vi ha mera lärarutbyten och samarbete mellan länderna?

Typ
Scenprogram
Språk
Svenska
Arrangör
Föreningen Norden/FRIS