Faktagranskning av populärvetenskap

  • lördag / 28 september / 2019
  • 16:00-16:45
  • Plats Rum för populärvetenskap, F4

Beskrivning

Varje år ges det ut en stor mängd fack- och populärvetenskaplig litteratur. Intresset är stort bland läsarna, inte minst för de böcker som handlar om kost och hälsa. Men hur vet man vilka av alla de dieter och hälsoråd som lanseras som har stöd i vetenskap och forskning? Behövs en oberoende aktör som granskar utgivningen? Ämnet diskuteras av tre författare med forskarbakgrund: MARIA AHLSÉN, biokemist, ochJESSICA NORRBOM, molekylärbiolog, som tillsammans skrivit boken Frisk utan fusk, samt LINDA BAKKMAN, doktor i medicinsk vetenskap och aktuell med Vego i världsklass. Moderator: ANDREAS EKSTRÖM, journalist.

Arrangör
Fri Tanke Förlag, Norstedts

Seminariekort erfordras.

Läs mer