En svensk tiger?

  • fredag / 27 september / 2019
  • 10:00-10:45
  • Scen Rum för bibliotek, F4

Beskrivning

I stunder av stress är vi mer mottagliga för desinformation och påverkan än vanligt. Hur rustar vi oss
för att under trängda förhållanden hålla huvudet kallt och använda förmågor som källkritik och källtillit? De svenska biblioteken har en viktig roll i det psykologiska försvaret genom att garantera multipla källor och rusta alla med medie- och informationskunnighet. Professor OLOF SUNDIN, Lunds universitet, inleder med en fördjupning i ämnet. Journalisten WILLY SILBERSTEIN leder sedan ett samtal med BEATRICE ASK (M), ordförande i Försvarsutskottet, NIKLAS KARLSSON, (S), vice ordförande i Försvarsutskottet, ELISABETH FALKHAVEN, (MP), ledamot i Försvarsutskottet och Svensk biblioteksförenings generalsekreterare KARIN LINDER.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Bibliotek
MIK - Med(ie)vetenhet
Arrangör
Svensk biblioteksförening

Seminariekort erfordras.

Läs mer