En svensk idiosynkrasi? Samtal om smutsig vapenhandel

  • söndag / 30 september / 2018
  • 10:00-11:00
  • Monternummer A02:69

Beskrivning

Samtal om smutsig vapenhandel med KG Hammar, Donald Boström, Wayne S. Coetzee och Richard Beer. Trots en ny skärpt lag om vapenexport verkar Sverige fortsätta att ohämmat trappa upp exporten av vapensystem. Under 2000-talet har lilla Sverige befäst sin ställning bland världens tio största vapenexportörer. Fast praktiskt taget alla betydande utlandskontrakt inbegriper obskyra mellanhänder och någon typ av korruption. Den svenska staten agerar inte bara som beställare åt försvarsmakten, den uppmuntrar till varje pris export av vapen framställda av privata företag. Är detta samhällsnytta? Är detta moraliskt försvarbart?

Missa inte denna debatt!

Programtyp
Monterprogram
Ämne
Samhälle och debatt
Språk
Svenska (delvis på engelska)
Arrangör
Ebes förlag

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer