En skolbibliotekarie i världsklass i varje skolbibliotek, hur gör vi?

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 12:00-12:45
  • Scen G4 Monternummer G02:20

Beskrivning

Behovet av bibliotekariekompetens i skolan blir större när det digitala informationshavet omsluter oss i allt tidigare ålder. Betydelsen av välfungerande skolbibliotek för elevernas lärande har också påvisats av forskningen. Samtidigt är verkligheten den att hälften av landets elever saknar tillgång till skolbibliotek med minst halvtidsbemanning. Regeringen satsar medel för att
bemanna biblioteken, men många anser att problemet är att det saknas kompetent personal. Arbetslösheten är rekordlåg bland bibliotekarier och det utbildas för få nya för att täcka behoven. Vad gör vi? Medverkande: Anna Troberg, ordförande DIK, Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, och Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Bibliotek
Skola
Arrangör
DIK

Seminariekort erfordras.

Läs mer