En kvinnohistorisk middag

  • söndag / 29 september / 2019
  • 14:00-14:45
  • Plats F3

Beskrivning

Kvinnor är mindre synliga i historieskrivningen. Hur kan denna kunskapslucka angripas? Museer, historiker och forskare ska belysa, forska och tolka – men vad kan vi andra göra?LINA THOMSGÅRD, chef på Stockholms Kvinnohistoriska, samtalar med författarna SANNA TAHVANAINEN, ANNA CHARLOTTA GUNNARSSON och LISBETH LARSSON om hur kvinnors historier kan lyftas ur glömska och in i det kollektiva minnet. Vilken roll spelar berättandet, vilka vi citerar, påminner om, hyllar? Och hur kan kvinnohistoriska middagar bidra?

Arrangör
Stockholms Kvinnohistoriska, Schildts & Söderströms, Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Atlas

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer