En kamp för livet. Sjukvårdshistoria från medeltid till nutid. Stig Andersson

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 16:30-16:55
  • Plats C03:32

Beskrivning

Här presenteras en faktabok om vårdens historia i ett vetenskapligt, samhälleligt och mänskligt perspektiv. Historiskt har livet ständigt stått på spel men senare tiders biomedicinska framgångar har i kombination med samhällets omvandling ändrat livets position från utsatthet till beskydd. Förändringen har färgats av konflikter mellan vetenskapliga, kulturella och ekonomiska krafter.

Författaren Stig Andersson är pensionerad distriktsläkare. Han har disputerat i medicinsk vetenskap och har alltid varit en skrivande och debatterande person. Louise Alvarsson leder samtalet med Stig Andersson.

Språk
Svenska
Arrangör
Värmlandsmontern

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer