En annan framtid

Beskrivning

Sångaren Magnus Carlson är engagerad i miljöfrågor. Tillsammans med Johanna Stål, chefredaktör för hållbarhetsmagasinet Camino, har han skrivit en bok om klimatpsykologi, hållbarhet och ekonomi. Här ges inga pekpinnar eller skuldbelägganden, desto fler tips och förebilder. Båda i ett samtal med Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Lägg till favorit
Beskrivning

Sångaren Magnus Carlson är engagerad i miljöfrågor. Tillsammans med Johanna Stål, chefredaktör för hållbarhetsmagasinet Camino, har han skrivit en bok om klimatpsykologi, hållbarhet och ekonomi. Här ges inga pekpinnar eller skuldbelägganden, desto fler tips och förebilder. Båda i ett samtal med Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Språk: Svenska
Arrangör: Svenska kyrkan och Bokförlaget Forum

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus

Köp dem hos Akademibokhandeln