Distans, disciplin och dogmer

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 10:30-10:50
  • Scen F4

Beskrivning

Reggio Emilia-pedagogiken har på kort tid etablerat sig som den givna diskursen kring förskolan. Eftersom de flesta som är verksamma inom förskolan – medvetet eller omedvetet – är delaktiga i att implementera dess förgivettaganden, utgör Sara Folkmans forskning ett viktigt bidrag för att granska, synliggöra och diskutera det till synes självklara.

Medverkande
Programtyp
Seminarium
Ämne
Skola
Arrangör
Liber

Seminariekort erfordras.

Läs mer