Digitalt först med användaren i fokus - ett kompetenslyft för personal vid folkbiblioteken

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 10:20-10:40
  • Scen Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

Beskrivning

2018-2020 genomförs ett digitalt kompetenslyft för personal vid folkbiblioteken i Sverige. Hur påverkas biblioteken av den snabba digitaliseringen i samhället? Vilket ledarskap och vilken kompetens behövs för bibliotekens digitalisering?

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Bibliotek
Språk
Svenska
Arrangör
Kultur i Väst i samarbete med Kungliga biblioteket

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer