Digitalisering, gamification, NPF – möjligheter och fallgropar

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 16:00-16:45
  • Scen G3

Beskrivning

Hur kan digitala arbetssätt öka motivationen och utveckla lärandet? Vad är digital kompetens och varför är det viktigt? Vad händer när det vi gör inte fungerar – eller när det faktiskt fungerar? Fallgropar och framgångsfaktorer i både analog och digital undervisning diskuteras här i ljuset av metodval som exempelvis gamification. Några av landets främsta experter delger sina perspektiv på undervisning och lärande samt förutsättningar i klassrummet.
Medverkande: Frida Monsén, lärare och föreläsare med digitalisering som spetskompetens, aktuell med boken Digital kompetens – i skolan och i klassrummet; Per Kornhall, med rik erfarenhet av det svenska skolsystemet som lärare, undervisningsråd vid Skolverket, kommunal skolstrateg och författare till ett antal titlar; Joanna Lundin, npf-pedagog som föreläser och handleder om neuropsykiatriska funktionshinder och hur autentisk inkludering skapas i praktiken, författare till En skola som fungerar – för alla; och Adam Palmquist, fil mag och leg lärare med mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med omfattande behov av särskilt stöd, författare till Det spelifierade klassrummet.
Moderator: Linda Mannila, forskare vid Linköpings universitet och samhällsentreprenör.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Skola
Arrangör
Studentlitteratur och Natur & Kultur

Seminariekort erfordras.

Läs mer