Anders Eriksson, Olli-Pekka Heinonen, Katarina von Numers-Ekman, Martin Widmark, Helén Ängmo

Det livslånga läsandet

Biljetttyp som krävs Seminariekort erfordras.

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Köp biljett
Biljetttyp som krävs Seminariekort erfordras.

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Bildning och läskunnighet har varit en hörnsten i nationsbygget i det nu hundraårsfirande Finland.
Modersmålsundervisningen är ett av de viktigaste ämnena i skolan och en viktig förklaring till Finlands skolframgångar i PISA-mätningarna. Samtidigt inverkar digitaliseringen på ungas läskompetens och ställer läskunnigheten inför allt större utmaningar, men även möjligheter. Hur kom läskunnigheten att bli en framgångsfaktor för det nordiska nationsbygget och skolan? Hur främjar vi läskunnigheten i Finland och Sverige?
Medverkande: Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman och ledamot i regeringens läsdelegation, Helen Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, och författaren Martin Widmark.
Moderator: Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet.

Typ
Seminarium
Tema
Bildning / Finland 100 år / Skola / Skolspåret
Medverkande
Anders Eriksson, Olli-Pekka Heinonen, Katarina von Numers-Ekman, Martin Widmark, Helén Ängmo
Arrangör
Finlandsinstitutet och Utbildningsstyrelsen i Finland