Det livslånga läsandet

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 10:00-10:45
  • Seminarielokal K3

Beskrivning

Bildning och läskunnighet har varit en hörnsten i nationsbygget i det nu hundraårsfirande Finland.
Modersmålsundervisningen är ett av de viktigaste ämnena i skolan och en viktig förklaring till Finlands skolframgångar i PISA-mätningarna. Samtidigt inverkar digitaliseringen på ungas läskompetens och ställer läskunnigheten inför allt större utmaningar, men även möjligheter. Hur kom läskunnigheten att bli en framgångsfaktor för det nordiska nationsbygget och skolan? Hur främjar vi läskunnigheten i Finland och Sverige?
Medverkande: Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman och ledamot i regeringens läsdelegation, Helen Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, och författaren Martin Widmark.
Moderator: Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Bildning
Finland 100 år
Skola
Skolspåret
Arrangör
Finlandsinstitutet och Utbildningsstyrelsen i Finland

Seminariekort erfordras.

Läs mer