Det globala plastproblemet - ge oss inte falska lösningar!

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 16:00-16:20
  • Scen Grön scen, E-hallen Monternummer E01:01

Beskrivning

De enorma mängderna plast som nu finns i våra hav är bara ett symptom av många på ett betydligt större problem – det sätt vi valt att tillverkning och konsumtion ska fungera i världen idag. Vi har valt att det ska vara billigare och lättare att producera en helt ny produkt, från helt ny råvara, istället för att ta hand om och återanvända det som redan producerats. Vi kan välja att ändra på detta. Omställningen till ett mer resurssmart samhälle är både eftersträvansvärt och helt avgörande för att vi ska klara de miljö- och klimatutmaningar vi står inför. Men det gäller att vi inte låter oss luras av den skräckslagna plast- och förpackningsindustrins propaganda för falska lösningar som enbart betyder business as usual och än mer plast i haven. Slår vi bara våra kloka huvuden ihop kan vi hitta de riktigt långsiktiga lösningarna.

Greenpeace är en global miljöorganisation som bland annat arbetar för att lösa det växande plastproblemet.

Medverkande
Programtyp
Scenprogram
Ämne
Hälsa och livsstil
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
Greenpeace

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer