Den lutande skolan i PISA. Bildning, trivsel och lärarbrist

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 14:00-14:45
  • Scen Unknown

Beskrivning

Finland har toppat i PISA-mätningarna men sackat efter i skoltrivsel. Den svenska skolan ligger fortfarande en bit efter i PISA-resultaten men har förbättrat sig de senaste åren. Däremot står den
svenska skolan inför betydande utmaningar i form av lärarbrist de kommande åren. Ska Sverige lösa
lärarbristen genom att importera lärare från Finland? Hur ökar vi skoltrivseln i Finland? Vad kan vi lära av varandra?
Medverkande: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen, Johanna Jaara
Åstrand
, ordförande Lärarförbundet, Nina Lidfors, rektor Gripsholmskolan, Olli Määttä, lärarutbildare, Helsingfors Normallyceum.
Moderator: Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Finland 100 år
Skola
Skolspåret
Arrangör
Finlandsinstitutet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Utbildningsstyrelsen

Seminariekort erfordras.

Läs mer