Därför behöver vi Kalle Anka som folkbildare

  • fredag / 28 september / 2018
  • 11:00-11:45
  • Scen G3

Beskrivning

Är tecknade serier som Kalle Anka fördummande skräplitteratur som vi bör hålla oss borta från så mycket som möjligt? Eller är det snarare så att serierna spelar en viktig roll i vårt samhälle – för att skapa läslust och för att till och med bidra till att göra människor bildade? I detta ovanligt näbbiga seminarium diskuteras och debatteras serier, läsning och lärande samt serietidningen Kalle Ankas betydelse för svenskarnas läsutveckling. Serier som bildningskälla, det särpräglade seriespråket, varför det är så viktigt med stereotyper och arketyper i serier, och mycket mer berörs. Kan serier till och med användas som läromedel i skolundervisningen?
Medverkande: Per Svensson, kulturjournalist och politisk redaktör Dagens Nyheter, Lena Andersson, författare, Stefan Diös, översättare och ankist, Linda Sikström, förstelärare och utvecklingssamordnare Malmö stad.
Moderator: Johan Unenge, serieskapare och författare.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Serier
Skola
Tema: Bild
Arrangör
Egmont Publishing

Seminariekort erfordras.

Läs mer