Blott Sverige svenska akademier har?

  • fredag / 28 september / 2018
  • 12:00-12:45
  • Scen F2

Beskrivning

Akademier med anor från 1700-talet, präglade av egna regelverk och en hel del hemlighetsmakerier, har uppmärksammats under året. Hur arbetar dessa gamla, vetenskapliga institutioner? Bör de uppdateras, eller finns det ett egenvärde i det ålderdomliga? Forskare och författare diskuterar akademiarbete i det moderna informationssamhället med anledning av en ny bok om Kungliga Vetenskapsakademien, grundad 1739.
Medverkande: Henrik Björck och Thomas Kaiserfeld, professorer i idéhistoria, Ulrika Knutson, journalist och författare.
Moderator: Ingrid Elam, litteraturkritiker och professor i litterär gestaltning.

Programtyp
Seminarium
Arrangör
Centrum för vetenskapshistoria/Kungliga Vetenskapsakademien och Makadam förlag

Seminariekort erfordras.

Läs mer