Bidra till ett nytt, digitalt självskattningsverktyg för pedagoger!

  • söndag / 01 oktober / 2017
  • 09:00-17:00
  • Monternummer G02:30

Beskrivning

Bidra till ett nytt, digitalt självskattningsverktyg för pedagoger! Och lär mer om LIKA-verktygets möjligheter i övrigt. På plats finns också personer som beskriver SKL:s arbete för skola och lärande i en digital värld och inte minst den vetenskapligt beprövade metoden Skriva sig till lärande, STL.

Programtyp
Monterprogram
Arrangör
Sveriges Kommuner och Landsting

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer