Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 11:00-11:20
  • Scen Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

Beskrivning

I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. I en färsk antologi med 14 bidrag skrivna av ett tjugotal biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare från landets högskolor och universitet, utgår samtliga ifrån frågeställningen: På vilket sätt bidrar en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning till en stärkt bibliotekarieprofession?

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Bibliotek
Språk
Svenska
Arrangör
Kultur i Väst i samarbete med BTJ förlag

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer