Bibliotek – en demokratisk rättighet?

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 13:00-13:45
  • Scen K3

Beskrivning

Regeringen har beslutat om en rejäl biblioteksboost de närmaste tre åren och förväntningarna är stora. "Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land", sa demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke i samband med att 750 miljoner kronor avsattes till att stärka biblioteksverksamheten i hela landet. De tidigare nedläggningshotade folkbiblioteken ska nu
påverka och stötta vårt demokratiska samhälle. Hur ska det gå till?
Medverkande: Peter Alsbjer, regionbibliotekarie Örebro, Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö, Anja Dahlstedt, kultur- och fritidschef Botkyrka, och Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet.
Moderator: Per Svensson, journalist.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Bibliotek
Språk
seminariet teckentolkas
Arrangör
Kulturrådet

Seminariekort erfordras.

Läs mer