Barn, lek och barndom i litteraturen

  • fredag / 27 september / 2019
  • 13:00-13:45
  • Plats F3

Beskrivning

KRISTOFFER LEANDOERS essäbok Barn – paradiset och flykten därifrån undersöker barndomens roll i skönlitteraturen, såväl i barnboken som i vuxenlitteraturen. Det är bara vuxna som leker, menar han, barns lekar är aldrig på låtsas.PIJA LINDENBAUM har sedan debuten undersökt barndomens villkor och möjligheter i sina bilderböcker. I aktuella Vi måste till jobbet är det just leken som står i fokus. En lek som är såväl rolig som blodig. Hur skildrar man barndomen på ett sätt som inte sker på barns bekostnad? Moderator: ERIK TITUSSON, förläggare.

Arrangör
Lilla Piratförlaget, Pequod

Seminariekort erfordras.

Läs mer