Barn, bildning och bibliotek

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 11:00-11:20
  • Seminarielokal J2

Beskrivning

Folkbildande biblioteksverksamhet för barn har ofta glömts bort, men är idag viktigare än någonsin. Hur kan barn och ungas bildningsarbete och egenmakt se ut på folkbibliotek? Hur kan bibliotekarier stödja barn och ungas frivilliga lärande genom sitt läsfrämjande arbete? Linnéa Lindsköld, universitetslektor, presenterar exempel från aktuell forskningsstudie.

Medverkande
Programtyp
Seminarium
Ämne
Bibliotek
Arrangör
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Seminariekort erfordras.

Läs mer