Att synliggöra det osynliga

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 12:00-12:45
  • Seminarielokal G3

Beskrivning

Sedan mer än 20 år tillbaka visar skolbiblioteksforskningen att nära och god samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier främjar såväl elevers läsning som deras informationskompetens, MIK och digitala kompetens. Forskningen pekar mot att det handlar om att etablera skolbibliotekets värde och funktion i skolans organisation och lyckas med det ofta utmanande arbetet att förankra en förståelse för skolbibliotekariens specifika kompetens och potential som stöd för undervisningen. Hur kan skolbibliotekarier och lärare på ett effektivare sätt samarbeta? Hur kan skolledare tänka och agera?
Medverkande: Maria Schedvin, skolbibliotekarie, Louise Limberg, senior professor, Bibliotekshögskolan, Teresia Palander, bibliotekarie och kulturombud, Anna Runberger, gymnasielärare, och Anna-My Zetterberg, gymnasierektor.
Moderator: Ulrika Centerwall, doktorand, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Bibliotek
Skola
Skolspåret
Arrangör
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Seminariekort erfordras.

Läs mer