Att skildra människor ur historien

  • lördag / 28 september / 2019
  • 12:00-12:45
  • Plats Rum för historia, J1

Beskrivning

Hur mycket skilde sig dåtidens människor och tankemönster från dagens? Hur gör man som författare för att sätta sig in i tankarna och känslorna hos människor som levde för länge sedan? IDA ANDERSEN, aktuell med romanen I oxögat som utspelar sig i 1700-talets fattiga Småland, samtalar med MARIA GUSTAVSDOTTER och GÖRAN REDIN som skrivit var sitt epos om svensk stormaktstid, serien Prästdöttrarna respektive Lövbergaserien. Moderator: GABRIELLA HÅKANSSON, författare.

Arrangör
Bokförlaget Polaris, Historiska Media Förlag AB

Seminariekort erfordras.

Läs mer