Återerövra bildningen i skolan

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 15:00-15:45
  • Seminarielokal G3

Beskrivning

Den klassiska bildningen – får man den i skolan? Hur kan skolan och lärarna medverka till att elever inhämtar breda kunskaper och förvärvar gott omdöme, visar respekt för andra och stimuleras att intressera sig för vetenskap, konst och andra mänskliga landvinningar? Skolans roll är att förmedla kunskap utifrån uppsatta mål. Är skolans uppdrag tillräckligt för att ge alla elever en god, mångfacetterad bildning? Vad innebär läraryrkets status och allmänhetens attityder till lärarna för att ambitiösa mål om bildning för eleverna ska kunna nås? Ger lärarutbildningen tillräckligt stöd för att läraren ska kunna förmedla bildning i sin undervisning – och inte bara kunskaper?
Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Ann Boglind, lärarutbildare, huvudpedagog för Berättelser som förändrar, Göran Greider, författare, journalist och debattör,
Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande, Folksam.
Moderator: Cecilia Garme, statsvetare, journalist med inriktning på skola och utbildning.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Skola
Skolspåret
Arrangör
Lärarnas Riksförbund

Seminariekort erfordras.

Läs mer