Är biblioteken hotade?

  • lördag / 28 september / 2019
  • 11:30-11:45
  • Plats B07:28

Beskrivning

Bibliotek väcker reaktioner. Vare sig det gäller nedläggningar, gallringar av samlingar eller ifrågasättande av "tysthetsnorm" bli debatten starkt polariserad. Är de svenska biblioteken hotade och i så fall av vem eller vad?

Språk
Svenska
Arrangör
TIMBRO förlag

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer