Amanda Lind möter unga kulturutövare

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 12:00-12:45
  • Plats K2

Beskrivning

Att vara ung kulturutövare är en balansgång mellan fantastiska möjligheter och till synes oöverstigliga svårigheter. Det behövs mod, engagemang och kunskap för att kräva inflytande i ett samhälle som
inte alltid tar hänsyn till ungas perspektiv. Kultur- och demokratiministerAMANDA LIND samtalar med unga opinionsbildare om vilka som inkluderas och exkluderas: Sakariya Hirsi, föreläsare, poet och kulturutövare, ANIKA HUSSAIN, deltagare i Berättarministeriet och författare, samt OSCAR SJÖKVIST, Youth 2020. Moderator: MELODY FARSHIN, föreläsare och författare. Språk: seminariet
teckentolkas

Språk
seminariet teckentolkas
Arrangör
Kulturrådet, Forum för levande historia

Seminariekort erfordras.

Läs mer