Allmän och lika läsrätt

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 11:00-11:45
  • Plats Rum för bibliotek, F4

Beskrivning

Talböcker och lättlästa böcker kan skapa bättre förutsättningar för elever att nå
målen med sin utbildning. Mångspråkiga och tillgängliga medier i klassrummet bidrar till inkludering och ökar toleransen för skillnader när det gäller språk och läsning. Möt två perspektiv, lärarens och skolbibliotekariens, i ett samtal om elevens rätt att läsa på det språk och i det format som hen
behöver. Medverkande: MARIA SAMUELSSON, lärare, CILLA DALÉN, skolbibliotekarie, och JENNY EDVARDSSON, lärare. Moderator: MALIN ELGBORN, MTM.

Arrangör
Myndigheten för tillgängliga medier

Seminariekort erfordras.

Läs mer