Algoritmmedvetenhet i mötet mellan generationer

Beskrivning

Hur påverkar förståelsen av algoritmer användningen av internet? Vilka skillnader finns mellan ungdomar och vuxna? Vid intervjuer i hemmen har unga och vuxna diskuterat sin internetanvändning och algoritmer. Vilka förväntningar finns på bibliotekspersonal och vilken roll har biblioteken för MIK – medie- och informationskunnighet? Forskningen har genomförts inom KB:s projekt Digitalt först med användaren i fokus.
 Medverkande: Lisa Olsson Dahlquist, Lunds universitet,
lektor och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

Lägg till favorit
Beskrivning

Hur påverkar förståelsen av algoritmer användningen av internet? Vilka skillnader finns mellan ungdomar och vuxna? Vid intervjuer i hemmen har unga och vuxna diskuterat sin internetanvändning och algoritmer. Vilka förväntningar finns på bibliotekspersonal och vilken roll har biblioteken för MIK – medie- och informationskunnighet? Forskningen har genomförts inom KB:s projekt Digitalt först med användaren i fokus.
 Medverkande: Lisa Olsson Dahlquist, Lunds universitet,
lektor och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Kungliga biblioteket