Jan Helin, Ulrika Knutson, Jonna Similä, Jesper Strömbäck

Algoritmbubblornas tid

Biljetttyp som krävs Seminariekort erfordras.

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Köp biljett
Biljetttyp som krävs Seminariekort erfordras.

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Sant eller falskt – det tycks i medievärlden spela allt mindre roll. Vi söker selektivt information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Allt tyder på att vi är på väg in i ett Post Truth Society. Hur går det med bildningen där? Vem bryr sig i en värld, där den information som förmedlas i allt större utsträckning produceras i filterbubblor och ekokammare, om fakta som inte är alternativa? Ett samtal om algoritmbubblornas konsekvenser för demokratin, det fria ordet och våra liv med Jan Helin, programdirektör på SVT, Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, och Ulrika Knutson, publicist och hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Samtalet leds av Jonna Similä, programkoordinator, Hanaholmen.

Typ
Seminarium
Tema
Bildning / Finland 100 år / Samhälle och debatt
Medverkande
Jan Helin, Ulrika Knutson, Jonna Similä, Jesper Strömbäck
Arrangör
Svenska kyrkan, Göteborgs universitet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland