Ylva Blomqvist

torsdag
Småstaden och identiteten
fredag
Berör och förstör
Hur mår poesin för barn och unga?
Sagans återkomst
lördag
Mats Strandberg – Monster och kentaurer
Bland spöken och andar – att skriva skräck
Att skriva ensam eller i par?
söndag
Sara Bergmark Elfgren – Knäckarbanketten