Sofia Wadensjö Karén

torsdag
Att ljuga sig till sanning
Kraftsamling för MIK
Meningsmotståndare pratar med varandra
När demokratin blir digital
fredag
Makthavare i media – kan man lita på dem?
Fakta, åsikter och löst tyckande
Att ljuga sig till sanning
Varför gillar vi att bli lurade?
lördag
Fakta, åsikter och löst tyckande
Narrativet är den nya sanningen