Sara Ahlryd

torsdag
Läs biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet!
fredag
Vill du ha ett omväxlande och socialt jobb där du träffar många olika människor dagligen?