Per Svensson

torsdag
Jan Kjærstad
Lagerlöf och Wägner
fredag
Är det detta som kallas postmodernism?