Nina Björk

fredag
Korsettkrig och kvinnokamp
lördag
Feminismens vågor
Tema jämställdhet. Se Virginia Woolf.