Nassim Nicholas Taleb

söndag
Nassim Nicholas Taleb om Skin in the game
Nassim Nicholas Taleb – Trump och Svarta svanar
Skin in the game. Vikten av delad risk