Louise Alvarsson

torsdag
Om rösträttsaktivisten Gerda Hellberg av Jenny Moström
Nära mat till många gäster. Alain Grenard
Skriv bara skriv. Louise Alvarsson
En kamp för livet. Sjukvårdshistoria från medeltid till nutid. Stig Andersson
lördag
Handbok för superhjältar. Elias och Agnes Wåhlund
Med ont fördrivas. Anna Tell