Lena Einhorn

torsdag

Geniet från Breslau

Samtal med Lena Einhorn om "Geniet från Breslau"

Fiktion om historiska personer

fredag

Att skriva om historiska personer