Lars Adaktusson

fredag
Bilden av Israel i Svenska medier
Eftersnack: Hur beskrivs Israel och det som händer i Israel i svensk media?