Kristina Lindquist

lördag

Karismasamhället: när social kompetens är viktigare än sakkunskap

söndag

Louise Boije af Gennäs om motstånd och demokrati